Kvalitets brænde eg / avnbøg / bøg / ask / ahorn stablet i tårn.

Tårnet rummer brændestykker på
25-30 cm ca. 3 skovrummeter svarende til ca. 2 rummeter tæt stablet i tårn.

Træsort Længde Mængde Pris
Eg 25-30cm Stablet meter i tårn 1650,-
Bøg 25-35cm Stablet meter i tårn 1800,-
Gran 25-35cm Stablet meter i tårn 1400,-

Brænde i storsække á 1 rummeter, tørt

Træsort Længde Mængde Pris
Eg 25-30cm Ikke stablet 550,-
Bøg 25-30cm Ikke stablet 600,-
Ahorn/ask 25-35cm Ikke stablet 550,-
Gran 25-35cm Ikke stablet 400,-
Tørt brænde på bestilling bøg / ask / ahorn / eg / gran rummeter fra 400,-
Brænde i kævler på 3m–4.5m bøg / ask / ahorn / eg / gran rummeter fra 250,-

 

Om mål, vægt og brændværdi:

Hvad er en rummeter (RM)?
En rummeter er en luftkasse på 1 x 1 x 1 meter, hvori der er stablet noget brænde. Afhængig af hvor godt brændet er stablet, hvor tykt det er og hvor ret det er, kan der være mere eller mindre træ i en rummeter.

Hvad er en kubikmeter fast masse (KFM)?
En kubikmeter fast masse er en tænkt kasse på 1 x 1 x 1 meter fyldt med træ uden luft.
Hvis man forestiller sig at man kunne smelte en rummeter træ, ville der typisk kun være ca. 0,6 kubikmeter fast masse.
1 rummeter = ca. 0,6 kubikmeter fast masse
1 kubikmeter fast masse = ca. 1,7 rummeter

Hvor meget vejer brændet?
1 rummeter bøg eller eg vejer ca. 500-600 kg, når det er friskt, dvs. nyskovet (fældet). Ahorn og ask vejer 10-15% mindre, dvs. 425-525 kg/rm.
Træet bliver lettere i takt med at det tørrer, hvilket vil sige fra april og frem. Vægten vil for træ i 2 meters længde reduceres med ca. 15%. Jo tørrere træet bliver, desto lettere bliver det.

Hvad er forholdet mellem brændværdi og brændets art?
Brændværdien af 1 ton tørt træ er omtrent svarende til ca. 500 liter olie. For brændets vedkommende er tallet fx ca. 7 rummeter løvtræbrænde pr. 1000 liter olie. Man skal dog være opmærksom på, at mængden af varme ikke kun afhænger af energiindholdet i træet, men også af hvor effektivt brændeovnen udnytter brændslet.

Dansk Skovforening har udgivet en folder om brænde og varme. Folderen kan ses på www.skovforeningen.dk/site/skovforeningens_braendefolder eller fås ved henvendelse til:

Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 02 42.

Kilde: Skov og Natur´s hjemmeside.

Link: http://www.skovognatur.dk/Skov/Produkter/Braende/FAQ/FAQ.htm

Åbningstider:

Åbent alle dage efter aftale.

Højkærvej 86
6000 Kolding
Jacob +4522795612
Simon +4540952917

kontaktegeskovgard@gmail.com
www.egeskovgard.dk

CVR.nr. 34521352